மணி செந்தில்

பேரன்பின் கடும் பசுமையேறிய பெருவனம்.

நதியற்ற பாவம்.

கவிதைகள்

 

 

 

நதிகளில்
தொலைக்க
பாவங்கள்
இருக்கின்றன..

பாவம்.
நதிகள் தான்
தொலைந்திருக்கின்றன.

475 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *