மணி செந்தில்

பேரன்பின் கடும் பசுமையேறிய பெருவனம்.

சீமான் உயர்த்தும் கரங்களில் ஒளிரும் வெளிச்சம்.- அண்ணன் சீமான் உரை.

அரசியல்

295 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *