மணி செந்தில்

பேரன்பின் கடும் பசுமையேறிய பெருவனம்.

உண்டா (Unda)- மனதை உறுத்தும் எதார்த்தம்.

திரை மொழி

 

547 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *